Miljöpolicy

För HMTA är det en självklarhet att vår verksamhet ska vara hållbar. Hållbar för våra transportörer, för våra kunder och för miljön. Vi arbetar dagligen med att göra våra transporter så miljömedvetna vi kan, samtidigt som vi tar hänsyn till våra kunders behov och önskemål. För att uppnå detta arbetar vi huvudsakligen utifrån fyra förhållningssätt:

1. Samordnade transporter

En väl genomtänkt logistiksamordning är A och O för ett miljöarbete som gör skillnad. Genom att samordna våra transporter, både våra egna och med våra kombinerade fjärrtransporter genom samarbetspartner, kan vi i högre grad motverka onödiga körningar. Detta görs genom att exempelvis planera för gemensam transport av hämtningar som ligger geografiskt nära varandra, se till att köra med fulla lastbilar och att uträtta ärenden i samband med att vi ändå gör en hämtning eller lämning. När våra kunder hämtar och lämnar sina bilar själva görs detta oftast med en följebil. Detta innebär i praktiken två transporter då även följebilen måste köras tillbaka. Tack vare vår logistikplanering kan oftast denna följebil utebli då vi löser merparten av våra hämtningar med andra, mer miljövänliga, transportmedel.

2. Kollektivt resande

Så ofta vi har möjlighet använder vi kollektivtrafiken för att ta oss till och från våra hämtningar och lämningar. Vi kompletterar också med elsparkcyklar och regionaltåg där det behövs och samåker till hämtningar när det finns möjlighet.

3. Ansvarstagande samarbetspartners

Vår främsta samarbetspartner Eurotransport är en aktör med mångårig erfarenhet av den svenska transportsektorn. De strävar efter att ha en modern och uppdaterad vagnpark och de utvecklar kontinuerligt sina logistiksystem för att optimera sina transporter för att ha så hög beläggning och så få tomma platser som möjligt på deras lastbilar. De är också ISO-certifierade sedan många år tillbaka.

4. Framtidsspaning och proaktivitet

Vi håller oss uppdaterade med vilka nya innovationer som är på gång i fordons- och transportbranschen. På så sätt kan vi göra medvetna val vid exempelvis upphandlingar och utvecklande av nya tjänster och produkter. Vi har ett stort intresse av att arbeta proaktivt och hitta aktiviteter som kan förbättra miljön. Detta speglas även i vårt val av profilkläder- vi köper ekologiskt och fair trade i så hög utsträckning vi kan.

Här kommer du snart kunna boka HMTA/LMNA med några få klick!

Vill du veta mer?
Ring oss: 08-209 219
Maila oss: kundtjanst@hmta.se

Provkörning

Internlogistik

Distansköp

Specialtransport