Verkstäder

Fokusera på det ni gör bäst

Era verkstadstekniker är bäst på att reparera och serva bilar. HMTA är bäst på att hämta och lämna bilar. Låt oss få bli er logistikpartner och avlasta er de vardagliga biltransporterna, så ni kan fokusera på det ni är specialister på!

Flytt av bilar mellan anläggningar

HMTA fungerar som er logistikpartner när ni behöver flytta bilar mellan verkstäder eller anläggningar för att maximera er kapacitet och öka er beläggning. Genom att låta oss göra jobbet frigör ni tid för era service- och verkstadstekniker att fokusera på deras dagliga verkstadsarbete istället för biltransporter. Det skapar också mer utrymme åt era servicerådgivare att lägga sin tid och kraft på kundresan och planering av den dagliga driften.

Buffertparkering

För verkstäder är just parkeringsplatser ofta en utmaning. HMTA erbjuder flexibla parkeringslösningar på både kort och lång sikt. På våra terminaler och anläggningar kan ni parkera bilar om ni tillfälligt har det trångt på er parkering, eller använda oss som en strategisk partner för parkeringslösningar. Det kan exempelvis handla om bilar som varit på reparation och därefter ska till lack, men där det kommer dröja en tid innan lackverkstaden har tid att åtgärda. HMTA kör bilen till vår buffertparkering och lämnar den på lackverkstaden när det är dags. Enkelt för oss- smidigt för er.

Hämta/Lämna kundbilar och lånebilar

Kundservice när den är som bäst – Anlita HMTA för att köra ut era lånebilar till verkstadskunder och hämta deras bilar som ska till verkstaden. Vi kan hämta hemma hos kunden, på deras arbete, på en tågstation eller annan plats. Ni och kunden bestämmer tid och plats- vi hämtar och lämnar bilen.

Reklamationer

Ibland händer det att en reparation inte går som planerat och kunden upptäcker felet först vid hemkomst. Ha fokus på kundupplevelsen- använd HMTA för att hämta tillbaka kundens bil. Era verkstadstekniken åtgärdar felet och HMTA kör tillbaka den till kunden. Maximalt kundfokus ökar chanserna till nöjda och återkommande verkstadskunder.
Här kommer du snart kunna boka HMTA/LMNA med några få klick!

Vill du veta mer?
Ring oss: 08-209 219
Maila oss: kundtjanst@hmta.se

Provkörning

Internlogistik

Distansköp

Specialtransport