Personliga biltransporter som frigör tid för annat

HMTA erbjuder flexibla biltransporter över hela Sverige. Vi hämtar och lämnar bilar för verkstadsbesök,  hemkörning av leasing- och nyköpta bilar, specialtransporter, bilförvaring, buffertparkeringar och mycket mer.

Rikstäckande biltransporter

Vi utgår idag ifrån ett 30-tal orter där vi personligen hämtar och sedan kör din bil dit du vill.
Vi kör över hela landet och du kan boka hämtning redan till i morgon.
Du bestämmer tid och plats, vi kommer och hämtar bilen på dina villkor.

En bokning – vi sköter resten

Du gör en enda bokning och vårt logistiksystem planerar hela transporten, både lokalt och rikstäckande.
Vi samarbetar med fjärrtransportören Eurotransport och har tillgång till terminaler runt om i landet.
Tack vare detta kan vi kombinera långväga transporter med personlig utkörning den sista biten dit fjärrtransporterna inte når – The last mile of car transportation.

Långt att hämta?

Låt inte avståndet avgöra dina bilaffärer. Vårt unika samarbete med fjärrtransportören Eurotransport gör att vi kan hämta och lämna bilar över nästan hela Sverige - med personlig utkörning den sista biten.

En enda bokning för hela transportkedjan- enkelt för oss, smidigt för dig.